Јавне набавке - Услуге

Измене режима

Јавна набавка бр. 15/19:

ПРОЈЕКАТ ''ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА СТИЛА ВОЖЊЕ (ЕКО-ДРИВЕ) НА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ КОД АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН (Е-БУС)
03/09/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  02.09.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 02.09.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 15/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 16/19:

ИЗРАДА КАТАСТРА СТАЈАЛИШТА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
20/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  20.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 20.08.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 13/19 на Порталу јавних набавки

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Градска управа града Београд - Секретаријат за јавни превоз
19/08/2019

Преузмите текст ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 19.08.2019. - овде

Линк ка Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 6/19:

ИЗРАДА СТУДИЈЕ – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЈЛПП-а НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДИНЕ СА ПРЕСЕКОМ 2027
16/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  15.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 15.08.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 6/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 3/19:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА „ИНТЕРАКТИВНА КАМПАЊА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ПРЕТПЛАТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У БЕОГРАДУ“
14/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  14.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.08.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 3/19 на Порталу јавних набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума

Архива јавних набавки - услуге