Јавне набавке - Услуге

Измене режима

Јавна набавка бр. 3/19:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА „ИНТЕРАКТИВНА КАМПАЊА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ПРЕТПЛАТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У БЕОГРАДУ“
14/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  14.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.08.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 10.10.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 3/19 на Порталу јавних набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка бр. 9/19:

МЕДИЈСКИ ПЛАСМАН
13/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  13.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 13.08.2019. - овде

Преузмите текст одговора на ПИТАЊЕ 1 - овде

Преузмите текст одговора на ПИТАЊЕ 2 - овде

Линк ка јавној набавци 9/19 на Порталу јавних набавки

Ослука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка бр. 5/19:

ИЗРАДА ВИДЕО СПОТОВА И ВИЗУАЛА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
13/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  13.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 13.08.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 10.10.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 5/19 на Порталу јавних набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка бр. 7/19:

ИЗРАДА СТУДИЈЕ „АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У ГРАДУ БЕОГРАДУ СА ПРЕДЛОГОМ СТРАТЕШКИХ ПРАВАЦА ДЕЛОВАЊА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА“
12/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  09.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 09.08.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  23.08.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 7/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 8/19:

Израда студије „Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020 до 2024“
28/06/2019
  1. Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак 
  2.  
  3. Врста предмета јавне набавке: услуге
  4.  
  5. ОРН: 73300000-5- планирање и спровођење истраживања и развоја 
  6.  
  7. Kонтакт: Kомуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  28.06.2019

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 28.06.2019

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23.08.2019

 

Линк ка порталу јавних набавки града Београда: 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=219222

 

Архива јавних набавки - услуге