Актуелне измене

Назад на актуелне измене

Продужење радова на реконструкцији улица Мије Ковачевића и Рузвелтова – Фаза 4

...

Због продужења радова на реконструкцији трамвајске двоколосечне пруге, трамвајске контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре у улицама Мије Ковачевића и Рузвелтова према „Пројекту саобраћајне сигнализације за време извођења радова на реконструкцији улица Рузвелтова и Мије Ковачевића – Фаза 4“ важи посебна организација саобраћаја у Рузвелтовој улици, на делу од улице Светог Николе до Булевара краља Александра,. Радови ће се изводити без саобраћаја - Фаза IV, од ул. Краљице Марије до ул. Светог Николе (укључујући раскрсницу) у периоду од 1.11.2017. године до 16.11.2017. године.

На снази остаје режим дефинисан у Сагласности под бројем XXXIV-01 Бр. 346.3 – 147.5/17 од дана 3.10.2017. године који се односи на радове у оквиру фазе IV.