Актуелне измене

Назад на актуелне измене

Радови на постављању новог асфалтног застора у улицама: Братства и јединства и Беле Бартока

...

Tоком радова на уклањању и постављању новог асфалтног застора у улицама: Братства и јединства и Беле Бартока доћи ће до посебне организације рада линија ЈГП-а. Радови ће се изводити без саобраћаја по фазама и то:

 • Фаза III – улица Беле Бартока, на делу од улице Братства и јединства до терминуса „Борча 3“ у периоду од 17.11.-23.11.2017. године.
 • Фаза II – улица Братства и јединства, на делу од улице Ваљевског одреда до улице Беле Бартока у периоду од 24.11.-2.12.2017. године.
 • Фаза IV - раскрсница улица Братства и јединства – Ранка Миљића – Беле Бартока дана 3.12.2017. године.
 • Фаза I – улица Братства и јединства од улице Хоповске до улице Ваљевског одреда у периоду од 4.12.-12.12.2017. године.

Током извођења радова у Фази III и Фази II мења се режим рада линија ЈГС-а на следећи начин:

 • возила са линије бр. 85 и 96 ће, на делу од раскрснице улица Ваљевског одреда-Братства и јединства до терминуса "Борча 3", у оба смера саобраћати улицама Братства и јединства, Ваљевског одреда, затим улицом Ратних војних инвалида до терминуса "Борча 3".
 • Возила са линије бр. 95 и 105Л ће, на делу од раскрснице улица Ваљевског одреда-Ратних војних инвалида до терминуса "Борча 3", у оба смера саобраћати улицом Ратних војних инвалида до терминуса "Борча 3".

Током извођења радова у Фази IV мења се режим рада линија ЈГС-а на следећи начин:

 • возила са линије бр. 85 ће у оба смера:
 • на делу од раскрснице улица Братства и јединства и Зрењанинског пута до терминуса "Борча 3" саобраћати следећим улицама: Зрењанински пут, Ивана Милутиновића, Ваљевског одреда, Ратних војних инвалида, терминус "Борча 3"
 • возила са линије бр. 95 и 96 ће у оба смера:
 • на делу од раскрснице улица Ивана Милутиновића и Зрењанинског - пута до терминуса "Борча 3" саобраћати следећим улицама: Зрењанински пут, Ивана Милутиновића, Ваљевског одреда, Ратних војних инвалида, терминус "Борча 3"

Током извођења радова у Фази I мења се режим рада линија ЈГС-а на следећи начин:

 • возила са линије бр. 85 ће у оба смера:
 • на делу од раскрснице улица Братства и јединства и Зрењанинског пута до раскрснице улица Братства и јединства и Ваљевског одреда саобраћати следећим улицама: Зрењанински пут, Ивана Милутиновића, Ваљевског одреда, Братства и јединства и даље редовним трасама;
 • возила са линије бр. 96 ће у оба смера:
 • на делу од раскрснице улица Ивана Милутиновића и Зрењанинског - пута до раскрснице улица Братства и јединства и Ваљевског одреда саобраћати следећим улицама: Зрењанински пут, Ивана Милутиновића, Ваљевског одреда, Братства и јединства и даље редовним трасама:

Успостављају се привремена стајалишта:

 • Комбинатова (у оба смера) у улици Ратних војних инавлида, непосредно по преласку раскрснице са улицом Ваљевског одреда, гледајући из правца Зрењанинског пута ка терминусу „Борча 3“.

Возила ЈГС-а ће на измењеном делу трасе користити сва постојећа и привремено успостављена стајалишта јавног градског превоза.