Актуелне измене

Назад на актуелне измене

Радови на оправци и асфалтирању коловоза у улици Бело врело и измена трасе линије број 51

...

Током извођења радова на оправци и асфалтирању коловоза у улици Бело врело, на делу од Трговачке улице до улице Беле воде у Београду (Чукарица), доћи ће до потпуне обуставе саобраћаја. Радови ће се изводити по фазама и то:

  • * I - од улице Беле воде до улице Црвено Барјаче у периоду од 25.11. до 6.12.2017. године.

Током извођења радова у Фази I возила са линије број 51 ће саобраћати на скраћеној траси до раскрснице улица Црвено барјаче – Бело врело на следећи начин:

  • у смеру ка Палисадкој улици, на делу од раскрснице улица Трговачка – Браће Вучковић до раскрснице улица Црвено барјаче – Бело врело следећим саобраћајницама: Трговачка, Браће Вучковић, Црвено барјаче, лево у улицу Бело врело;
  • у супротном смеру, на делу од раскрснице улица Црвено барјаче – Бело врело ка терминусу Главна железничка станица возила ће саобраћати редовном трасом.
  • * II – од улице Црвено барјаче до улице Трговачке у периоду од 7.12. до 14.12.2017. године.

Током извођења радова у Фази II возила са линије број 51 ће саобраћати на делимично измењеној траси на следећи начин:

  • у оба смера, на делу од раскрснице улица Трговачка – Браће Вучковић до терминуса „Беле воде“ следећим саобраћајницама: Трговачка, Браће Вучковић, Црвено барјаче, Бело врело, Момчила Чедића;

Током извођења радова успостављавају се следећа привремена стајалишта:

  • у улици Браће Вучковић у смеру ка улици Црвено барјаче, непосредно по преласку раскрснице улица Трговачка и Браће Вучковић гледајући из правца улице Трговачка ка улици Црвено барјаче,
  • у улици Црвено барјаче у оба смера, непосредно по преласку раскрснице улица Браће

Вучковић и Црвено барјаче, гледајући из правца улице Браће Вучковић ка улици Бело врело,

  • у улици Црвено барјаче у оба смера, непосредно пре наиласка на раскрсницу улица Бело врело и Црвено барјаче, гледајући из правца улице Браће Вучковић ка улици Бело врело.

Возила ЈГП-а ће на измењеном делу трасе користити сва постојећа и привремено успостављена стајалишта.