Актуелне измене

Измене режима
Назад на актуелне измене

Радови у ул. Братства и јединства и измена траса линија ЈГП-а бр. 85 и 96

...

Због радова"ПЗП Београд" на уклањању и постављању новог асфалтног застора у улици Братства и јединства на делу од Зрењанинског пута до улице Беле Бартока, доћи ће до посебне организације саобраћаја.

Радови ће се изводити без саобраћаја по фазама и то:

 • Фаза I – улица Братства и јединства, на делу од Зрењанинског пута до улице Хоповске (смер од улице Хоповске ка Зрењанинском путу), у периоду од 6.3.2018. године од 12.00 часова до 28.3.2018. године, према Пројекту саобраћајне сигнализације за време радова на потезу од улице Хоповске до Зрењанинског пута;
 • Фаза II – улица Братства и јединства, у зони раскрснице са Зрењанинским путем, у периоду од 29.3.-4.4.2018. године, према Пројекту саобраћајне сигнализације за време радова на потезу од улице Хоповске до Зрењанинског пута;
 • Фаза I – улица Братства и јединства, на делу од улице Беле Бартока до улице Јулије Делере, у периоду од 10.4.-15.4.2018. године, према Пројекту саобраћајне сигнализације за време радова на потезу од улице Хоповске до улице Беле Бартока;
 • Фаза II – улица Братства и јединства, на делу од улице Јулије Делере до улице Ваљевског одреда у периоду од 16.4.-20.4.2018. године, према Пројекту саобраћајне сигнализације за време радова на потезу од улице Хоповске до улице Беле Бартока;
 • Фаза III – улица Братства и јединства, на делу од улице Ваљевског одреда до улице Ужичке у периоду од 18.3.-23.3.2018. године, према Пројекту саобраћајне сигнализације за време радова на потезу од улице Хоповске до улице Беле Бартока;
 • Фаза IV - улица Братства и јединства, на делу од улице Ужичке до улице Хоповске у периоду од 24.3.-28.3.2018. године, према Пројекту саобраћајне сигнализације за време радова на потезу од улице Хоповске до улице Беле Бартока.

Током извођења радова у Фази I, фази II - према Пројекту саобраћајне сигнализације за време радова на потезу од улице Хоповске до Зрењанинског пута и фази III и фази IV, мења се режим рада линија ЈГС-а на следећи начин:

 • возила са линије бр. 85 ће у оба смера:
 • на делу од раскрснице улица Братства и јединства и Зрењанинског пута до раскрснице улица Братства и јединства и Ваљевског одреда саобраћати следећим улицама: Зрењанински пут, Ивана Милутиновића, Ваљевског одреда, Братства и јединства и даље редовним трасама;
 • возила са линије бр. 96 ће у оба смера:
 • на делу од раскрснице улица Ивана Милутиновића и Зрењанинског - пута до раскрснице улица Братства и јединства и Ваљевског одреда саобраћати следећим улицама: Зрењанински пут, Ивана Милутиновића, Ваљевског одреда, Братства и јединства и даље редовним трасама:

Током извођења радова у Фази I, фази II - према Пројекту саобраћајне сигнализације за време радова на потезу од улице Хоповске до улице Беле Бартока, мења се режим рада линија ЈГС-а на следећи начин:

 • возила са линије бр. 85 и 96 ће, на делу од раскрснице улица Ваљевског одреда-Братства и јединства до терминуса "Борча 3", у оба смера саобраћати улицама Братства и јединства, Ваљевског одреда, затим улицом Ратних војних инвалида до терминуса "Борча 3".
 • Возила са линије бр. 95 и 105Л ће, на делу од раскрснице улица Ваљевског одреда-Ратних војних инвалида до терминуса "Борча 3", у оба смера саобраћати улицом Ратних војних инвалида до терминуса "Борча 3".

Успостављају се привремена стајалишта у оквиру Фазе I, фазе II - према Пројекту саобраћајне сигнализације за време радова на потезу од улице Хоповске до улице Беле Бартока:

 • Комбинатова (у оба смера) у улици Ратних војних инавлида, непосредно по преласку раскрснице са улицом Ваљевског одреда, гледајући из правца Зрењанинског пута ка терминусу „Борча 3“.

Возила ЈГС-а ће на измењеном делу трасе користити сва постојећа и привремено успостављена стајалишта јавног градског превоза.

Ред вожње за линију бр. 85 који ће важити за време извођења радова, можете погледати овде.