Актуелне измене

Измене режима
Назад на актуелне измене

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на изградњи фекалне канализације у улици Мајора Зорана Радосављевића

...

Због извођења радова на изградњи фекалне канализације у улици Мајора Зорана Радосављевића (државни пут IIА реда ознаке 100) на делу од улице Краља Михаила Зетског до улице Мајке Југовића у насељу Батајница, у периоду од 11.06. од 09:00 часова до 31.08.2019. године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Током извођења радова предвиђено је затварање улице Мајора Зорана Радосављевића (државни пут IIА реда ознаке 100) на предметној деоници, па ће линије јавног превоза саобраћати на следећи начин:

  • Линије бр. 73, 706 и 706Е - Мајора Зорана Радосављевића - Краља Михаила Зетског – Стевана Дубајића – Краља Радослава – Мајке Југовића и даље у складу са режимом предвиђеним радовима на Батајничком друму у зони насеља Галеника;
  • Линија бр. 700 – Царице Јелене – Пуковника Миленка Павловића - Новосадска - Катице Опачић - Јована Бранковића – Саве Гркинића - Војвођанских бригада – Максима Бранковића – Далматинске загоре – Станка Тишме - Мајке Југовића – Краља Радослава и даље редовно;
  • Линија бр. 702 - Мајора Зорана Радосављевића - Мајке Југовића – Краља Радослава и даље редовно у смеру ка окретници Батајница (железничка станица);
  • Линија бр. 703 -  Мајора Зорана Радосављевића - Краља Михаила Зетског – Стевана Дубајића – Краља Радослава и даље у складу са режимом предвиђеним радовима на Батајничком друму у зони насеља Галеника (Мајора Зорана Радосављевића - Мајке Југовића у смеру ка Земуну)

Возила ће на измењеном делу трасе користити постојећа, као и новоуспостављена стајалишта:

  • „Батајница (улаз)“, у улици Краља Михаила Зетског, на позицији ЕДБ стуба који се налази око 30 метара после раскрснице са улицом Мајора Зорана Радосављевића, за линије бр. 73, 703, 706 и 706Е у смеру ка Новој Пазови;
  • „Стевана Дубајића“, у улици Краља Радослава, на позицији ЕДБ стуба који се налази испред објекта са кућним бројем 160, за линије бр. 73, 703, 706 и 706Е у смеру ка Земуну;
  • „Браће Радишић“, у улици Краља Радослава, на позицији ЕДБ стуба који се налази испред објекта са кућним бројем 110А, за линије бр. 73, 703, 706 и 706Е у смеру ка Земуну;
  • „Мајке Југовића 1“, у улици Мајке Југовића, на позицији ЕДБ стуба који се налази испред објекта са кућним бројем 4, за линије бр. 73, 700, 702, 703, 706 и 706Е у смеру ка Земуну;
  • „Вртић“, у улици Далматинске загоре, на позицији ЕДБ стуба који се налази испред објекта са кућним бројем 43, за линију бр. 700.