Актуелне измене

Измене режима
Назад на актуелне измене

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на реконструкцији канализационе мреже у Железнику

...

Напомена:

На сугестију становника Железника, промењена је траса линија бр. 55 и 512:

Возила са ових линија ће у оба смера саобраћати улицама Водоводска, Лоле Рибара, Радних акција, Даринке Радовић, Авалска, Радних акција и даље својим редовним трасама.

Успостављају се привремена стајалишта :

Радних акција 1 – у смеру према Старом Железнику и Сремчици у улици Даринке Радовић, 40 метара после раскрснице са улицом Радних акција;

Радних акција 1 – у смеру према граду у улици Даринке Радовић, 15 метара испред раскрсницње са улицом Радних акција;

Због извођења II фазе радова на реконструкцији канализационе мреже у улици Радних акција у Железнику, на делу између улица Авалска и Ударних бригада, у временском периоду од 27.06. до 26.07.2019. године, доћи ће до измене рада линија јавног превоза.

Фаза 2 – Потпуно затварање улице током које ће возила јавног превоза саобраћати на следећи начин:

  • Линија бр. 55 - возила ће у оба смера саобраћати улицама Водоводска, Лоле Рибара, Свете Милутиновића и даље редовно;
  • Линија бр. 512 - возила ће у оба смера саобраћати улицама Водоводска, Лоле Рибара, Стевана Филиповића и даље редовно;
  • Измењен ред вожње за линију 512, који ће важити до завршетка радова, можете видети овде.