Актуелне измене

Измене режима
Назад на актуелне измене

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на редовном одржавању у улици Устаничка

...

Због извођења радова на редовном одржавању у улици Устаничка, на делу од улице Михајла Тодоровића до улице Војислава Илића, у периоду од 12.08. од 08:30 часова до 21.08.2019. године доћи ће до поремећаја у раду линија јавног превоза.

 

Током извођења радова предвиђено је затварање коловоза улице Устаничка (смер према улици Војислава Илића), док ће се коловоз који се у редовном режиму користи за саобраћај у смеру према улици Булевар краља Александра користити за двосмерно одвијање саобраћаја. Привремено се измештају стајалишта (смер према улици Војислава Илића):

  •  „Петрињска“ за линије јавног превоза бр. 17, 31, 50, 308, 310 и АДА3 – стајалиште се поставља на разделно острво, у висини постојеће позиције стајалишта;
  • Полазно стајалиште „Коњарник“ за линије јавног превоза бр. 17, 31 и АДА3 – стајалиште се поставља у оквиру окретнице, на позицију испред објекта са кућним бројем 230Б;
  • „Коњарник“ за линије јавног превоза бр. 50, 308 и 310 – стајалиште се поставља преко пута позиције која се налази непосредно испред колског улаза у објекат са кућним бројем 234;