Актуелне измене

Назад на актуелне измене

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова у улици Баштованска

...

Током извођења радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже са прикључцима у улици Баштованска, на делу од улице Булевар ослобођења  до улице Црнотравска (интерна саобраћајница), у периоду од 20.08. до 21.11.2019. године., доћи ће до измена у раду линија јавног превоза.

 

Радови ће се изводити по фазама:

 

Фаза 1 – Радови у коловозу улице Баштованска, на делу од улице Булевар ослобођења до улице Коканова, због чега ће доћи до тоталног затварања улице Баштованска у периоду од 20.08. до 08.09.2019. године. Током извођења радова у овој фази јавни превоз ће функционисати на следећи начин:

 • Возила са линија бр. 401 и 402 ће у смеру према периферији саобраћати улицама Булевар ослобођења, Црнотравска, Паунова и даље редовно, док ће у супротном смеру саобраћати редовним трасама;
 • Возила са линија бр. 400, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503 ће у смеру према периферији саобраћати улицама Бебелова, Булевар ослобођења и даље редовно, док ће у супротном смеру саобраћати редовним трасама.

Фаза 5 – Радови у коловозу улице Баштованска, у висини трамвајске окретнице, због чега ће доћи до тоталног затварања улице Баштованска у смеру према улици Паунова у периоду од 03.10. до 12.10.2019. године. Током извођења радова у овој фази јавни превоз ће функционисати на следећи начин:

 • Возила са линија бр. 401 и 402 ће у смеру према периферији саобраћати улицама Булевар ослобођења, Црнотравска, Паунова и даље редовно, док ће у супротном смеру саобраћати редовним трасама;
 • Возила са линија бр. 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503 ће у смеру према периферији саобраћати улицама Бебелова, Булевар ослобођења и даље редовно, док ће у супротном смеру саобраћати редовним трасама.

На измењеном делу трасе линија бр. 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503, успоставља се привремено стајалиште „Булевар ослобођења 1“ у зони раскрснице са улицом Милована Марковића.

Фаза 6 – Радови у коловозу улице Баштованска, у висини трамвајске окретнице, као и у десној половини коловоза улице Паунова (гледано у смеру према улици Црнотравска) због чега ће доћи до тоталног затварања улице Баштованска у смеру према улици Паунова у периоду од 13.10. до 17.10.2019. године. Током извођења радова у овој фази јавни превоз ће функционисати на следећи начин:

 • Возила са линија бр. 401 и 402 ће у смеру према периферији саобраћати улицама Булевар ослобођења, Црнотравска, Паунова и даље редовно, док ће у супротном смеру саобраћати редовним трасама;
 • Возила са линија бр. 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503 ће у смеру према периферији саобраћати улицама Бебелова, Булевар ослобођења и даље редовно, док ће у супротном смеру саобраћати редовним трасама;
 • Тролејбуси са  линија бр. 40 и 41 ће саобраћати до старе окретнице на Бањици и носиће ознаке 40Л /Звездара - Бањица (Стара окретница)/ и 41Л /Студентски трг – Бањица (Стара окретница)/;
 • На релацији Бањица (Стара окретница) – Бањица 2, биће успостављена аутобуска линија 41А улицама Црнотравска, Паунова, терминус Бањица 2;
 • Возила са линија које саобраћају улицом Паунова ће се у зони раскрснице са улицом Баштованска кретати преосталом ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано саобраћајном сигнализацијом.

На измењеном делу трасе линија бр. 403, 405, 406, 407, 408, 409, 503, успоставља се привремено стајалиште „Булевар ослобођења 1“ у зони раскрснице са улицом Милована Марковића.

Фаза 7а – Радови се надовезују на радове из претходне фазе и изводе се у зони раскрснице улица Баштованска и Паунова, при чему ће доћи до затварања леве коловозне траке улице Паунова (гледано у смеру према улици Црнотравска) у периоду од 18.10. до 20.10.2019. године.  Током извођења радова у овој фази јавни превоз ће функционисати на следећи начин:

 • Тролејбуси са  линија бр. 40 и 41 ће саобраћати до старе окретнице на Бањици и носиће ознаке 40Л /Звездара - Бањица (Стара окретница)/ и 41Л /Студентски трг – Бањица (Стара окретница)/;
 • На релацији Бањица (Стара окретница) – Бањица 2, биће успостављена аутобуска линија 41А улицама Црнотравска, Паунова, терминус Бањица 2;
 • Возила са линија које саобраћају улицом Паунова ће се у зони раскрснице са улицом Баштованска кретати преосталом ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано саобраћајном сигнализацијом.