Актуелне измене

Назад на актуелне измене

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова у улици Борска

...

Током извођења радова на довођењу инсталација топловодне мреже у функцију у улици Борска у периоду од 04.12.  до 30.12.2019. године, доћи ће промена у раду линија јавног превоза.

Радови ће се изводити на десној страни коловоза улице Борска, на делу од зоне раскрснице са улицом Божидара Стојановића до зоне раскрснице са улицом Богдана Жерајићаћа  у дужини од око 400 метара гледано у смеру ка улици Мишка Крањца. Током извођења радови доћи ће до затварање десне стране коловоза док ће се преосталом ширином коловоза саобраћај одвијати једносмерно у смеру ка улици Божидара Стојановића.

Током извођења радова мења се режим рада линија ЈГП-а:

  • Возила са линије ЈГП-а бр. 47, 50, 59, 94, 505Л и Е5 ће у смеру према улици Мишка Крањца  саобраћати следећом трасом: Борска, Варешка, Челебићка, Борска и даље редовном трасом, док ће у супротном смеру ићи редовном трасом.
  • Возила са линије ЈГП-а бр. 54 ће у смеру према терминусу „Миљаковац 1“ саобраћати следећом трасом: Борска, Варешка, Челебићка, Борска, док ће у супротном трасом ићи редовном трасом;
  • Возила са линије ЈГП-а бр. 502 ће у смеру према терминусу „Миљаковац 1“ саобраћати следећом трасом: Борска, Челебићка, 1.шумадијске бригаде, Петра Коњовића, Српских ударних бригада, Борска, Варешка, Челебићка, Борска, док ће у супротном трасом ићи редовном трасом;
  • Возила са линија ЈГП-а бр. 505 ће у смеру према терминусу „Миљаковачке стазе“) ићи скраћеном трасом од окретнице „Миљаковац 1“, док ће у супротном трасом ићи редовном трасом; На измењеном делу трасе, возила ће користити сва постојећа стајалишта.