Актуелне измене

Измене режима
Назад на актуелне измене

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на реконструкцији улице Јанка Стајчића у Лазаревцу

...

Током извођења радова на реконструкцији улице Јанка Стајчића у  Лазаревцу на делу од Дома културе до раскрснице „Криваја“, у периоду од 15.06.2020. до 24.01.2021. године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Радови ће се изводити по фазама и то:

- Фаза 1 – Радови на делу од раскрснице са улицом Станислава Сремчевића Црног km 0+076,00 до раскрснице на km 0+748,27 у периоду од 10.09. до 31.12.2020. године. Током извођења радова у овој фази доћи ће до потпуног затварања коловоза на предметној деоници, па ће возила са линија јавног превоза бр. 116, 130, 130А, 133, 133Л, 135, 140, 140Л, 141Л, 160А, 166, 190Ц, 581, 581А, 581Е, 860БЛ, 860Л и 946 у оба смера саобраћати улицама Дула Караклајића, Димитрија Туцовића, Ибарски пут, Јанка Стајчића до раскрснице „Криваја“ и даље редовно;

- Фаза 2 – Радови на делу од раскрснице на km 0+748,27 до трокраке раскрснице „Криваја“ на km 1+691,00 у периоду од 15.06. до 09.09.2020. године. Током извођења радова у овој фази доћи ће до потпуног затварања коловоза на предметној деоници, па ће возила са линија јавног превоза бр. 116, 130, 130А, 133, 133Л, 135, 140, 140Л, 141Л, 160А, 166, 190Ц, 581, 581А, 581Е, 860БЛ, 860Л и 946 у оба смера саобраћати улицама Дула Караклајића, Димитрија Туцовића, Ибарски пут, Јанка Стајчића до раскрснице „Криваја“ и даље редовно;

- Фаза 3 – Радови на трокракој раскрсници „Криваја“ на km 1+691,00 на десној страни гледано у смеру ка насељу Вреоци у периоду од 01.01. до 11.01.2021. године. Током извођења радова у овој фази доћи ће до затварања десне стране коловоза гледано у смеру ка насељу Вреоци, па ће се возила кроз зону радова кретати преосталом ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано привременом светлосном сигнализацијом;

- Фаза 4 – Радови на трокракој раскрсници „Криваја“ на km 1+691,00 на левој страни гледано у смеру ка насељу Вреоци у периоду од 12.01. до 24.01.2021. године. Током извођења радова у овој фази доћи ће до затварања леве стране коловоза гледано у смеру ка насељу Вреоци, па ће се возила кроз зону радова кретати преосталом ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано привременом светлосном сигнализацијом.

Током извођења радова у фазама 1 и 2, на измењеном делу трасе успостављају се привремена стајалишта:

 - у смеру ка Лазаревцу:

  • „Јанка Стајчића 1“ – стајалиште се успоставља у улици Јанка Стајчића, на позицији ЕД стуба око 15,0 метара испред зоне раскрснице са саобраћајницом која води према државном путу IБ реда ознаке 22 (Ибарски пут) у насељу Шопић;
  • „Дула Караклајића 1“ – стајалиште се успоставља у улици Димитрија Туцовића, на позицији око 50,0 метара испред обележеног пешачког прелаза у зони раскрснице са улицом Дула Караклајића, испред објекта школе;

- у смеру ка Београду:

  • „Дула Караклајића 1“ – стајалиште се успоставља у улици Димитрија Туцовића, на позицији око 50,0 метара после зоне раскрснице са улицом Дула Караклајића, преко пута објекта школе;
  •  „Јанка Стајчића 1“ – стајалиште се успоставља у саобраћајници која води од државног пута IБ реда ознаке 22 (Ибарски пут) према улици Јанка Стајчића, око 10,0 метара испред зоне раскрснице са улицом Јанка Стајчића у насељу Шопић.