Ред вожње - дневне линије

Измене режима

162

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Лазаревац АС 4 #7467
2 Лазаревац - Болница 4 #7453
3 Лазаревац - Л. пут 4 #7461
4 Беко 4 #7297
5 Лукавица - Водовод 4 #7497
6 Столице 4 #7589
7 Дрен I 4 #7398
8 Дрен - Кафана 4 #7395
9 Шарена капија 4 #7620
10 Бистрица - Кривина 4 #7299
11 Бистрица - Центар 4 #7301
12 Жуто брдо 4 #7420
13 Некића куће 4 #7534
14 Трбушница - Дом 4 #7612
15 Липар 4 #7493
16 Крушевица 4 #7449
17 Рудовци - Симића куће 4 #7558
18 Рудовци II 4 #7560
19 Рудовци I 4 #7562
20 Рудовци - Село 4 #7567
21 Рудовци - Дикован 4 #7391

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Рудовци - Дикован 4 #7392
2 Рудовци - Село 4 #7568
3 Рудовци I 4 #7563
4 Рудовци II 4 #7561
5 Рудовци - Симића куће 4 #7559
6 Крушевица 4 #7450
7 Липар 4 #7494
8 Трбушница - Дом 4 #7613
9 Некића куће 4 #7535
10 Жуто брдо 4 #7421
11 Бистрица - Центар 4 #7302
12 Бистрица - Кривина 4 #7300
13 Шарена капија 4 #7621
14 Дрен - Кафана 4 #7396
15 Дрен I 4 #7399
16 Столице 4 #7590
17 Лукавица - Водовод 4 #7498
18 Беко 4 #7298
19 Лазаревац - Л. пут 4 #7462
20 Лазаревац - Болница 4 #7454
21 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа