Ред вожње - дневне линије

Измене режима

165A

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Дрен школа 4 #7403
2 Дрен - Мајорова кућа 4 #7397
3 Дрен - Кафана 4 #7396
4 Дрен I 4 #7399
5 Столице 4 #7590
6 Дрен II 4 #7361
7 Лукавица - Водовод 4 #7498
8 Беко 4 #7298
9 Лазаревац - Л. пут 4 #7462
10 Лазаревац - Болница 4 #7454
11 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Дрен школа 4 #7403
2 Дрен - Мајорова кућа 4 #7397
3 Дрен - Кафана 4 #7396
4 Дрен I 4 #7399
5 Столице 4 #7590
6 Лукавица - Водовод 4 #7498
7 Беко 4 #7298
8 Лазаревац - Л. пут 4 #7462
9 Лазаревац - Болница 4 #7454
10 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа