Ред вожње - дневне линије

Измене режима

167

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Лазаревац АС 4 #7467
2 Лазаревац - Болница 4 #7453
3 Лазаревац - Л. пут 4 #7461
4 Лукавица - Игралиште 4 #7501
5 Лукавица - Дом 4 #7499
6 Лукавица - Љ. кућа 4 #7503
7 Лукавица - Окретница 4 #7505

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Лукавица - Окретница 4 #7506
2 Лукавица - Љ. кућа 4 #7504
3 Лукавица - Дом 4 #7500
4 Лукавица - Игралиште 4 #7502
5 Лазаревац - Л. пут 4 #7462
6 Лазаревац - Болница 4 #7454
7 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа