Ред вожње - дневне линије

Измене режима

173

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Лазаревац АС 4 #7467
2 Лазаревац - Вртић 4 #7455
3 Лазаревац - Гробље 4 #7457
4 Бурово - Продавница 4 #7343
5 Бурово - Ново насеље 4 #7337
6 Бурово - Ц. међе раскрсница 4 #7345
7 Бурово - Поток 4 #7341
8 Бурово - Дом 4 #7335
9 Бурово - Окретница 4 #7339
10 Зеоке - Жута кућа 4 #7428
11 Зеоке - Железничка станица 4 #7426
12 Зеоке - Окретница 4 #7430
13 Зеоке - Пруга 4 #7432
14 Зеоке 4 #7440
15 Зеоке - Бензинска пумпа 4 #7424
16 Зеоке - Утоварно место 4 #7434
17 Барошевац 4 #7295
18 Церовити поток 4 #7618
19 Мали Црљени 4 #7510
20 Мали Црљени - Купатило 4 #7508
21 Рудовци - Дикован 4 #7391
22 Пркосава - Коп 4 #7554
23 Пркосава - Дом 4 #7546
24 Пркосава - Н. куће 4 #7550
25 Пркосава - Окретница 4 #7552
26 Пркосава - Н. куће 4 #7551
27 Стрмово - Окретница 4 #7592
28 Стрмово продавница 4 #7601
29 Стрмово - Споменик 4 #7596
30 Стрмово - Лазића куће 4 #7470
31 Барошевац - Монтажа 4 #7288

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Барошевац - Монтажа 4 #7287
2 Стрмово - Лазића куће 4 #7469
3 Стрмово - Споменик 4 #7595
4 Стрмово продавница 4 #7600
5 Стрмово - Окретница 4 #7591
6 Пркосава - Н. куће 4 #7550
7 Пркосава - Окретница 4 #7553
8 Пркосава - Н. куће 4 #7551
9 Пркосава - Дом 4 #7547
10 Пркосава - Коп 4 #7555
11 Рудовци - Дикован 4 #7392
12 Мали Црљени - Купатило 4 #7508
13 Мали Црљени 4 #7511
14 Церовити поток 4 #7619
15 Барошевац 4 #7296
16 Зеоке - Утоварно место 4 #7435
17 Зеоке - Бензинска пумпа 4 #7425
18 Зеоке 4 #7441
19 Зеоке - Пруга 4 #7433
20 Зеоке - Окретница 4 #7431
21 Зеоке - Железничка станица 4 #7427
22 Зеоке - Жута кућа 4 #7429
23 Бурово - Окретница 4 #7340
24 Бурово - Дом 4 #7336
25 Бурово - Поток 4 #7342
26 Бурово - Ц. међе раскрсница 4 #7346
27 Бурово - Ново насеље 4 #7338
28 Бурово - Продавница 4 #7344
29 Лазаревац - Гробље 4 #7458
30 Лазаревац - Вртић 4 #7456
31 Лазаревац АС 4 #7468

Мапа