Ред вожње - дневне линије

38

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Шумице 1 #744
2 Шумице 1 #258
3 База Вождовац 1 #1933
4 Погон Космај 2 #745
5 Милошев кладенац 2 #2832
6 Ристин поток 2 #2834
7 Вињаге 2 #2836
8 МЗ ВМЛ 2 #1572
9 Византијска улица 2 #1574
10 ВМЛ 2 #1576

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 ВМЛ 2 #1576
2 Византијска улица 2 #1575
3 МЗ ВМЛ 2 #1573
4 Вињаге 2 #2837
5 Ристин поток 2 #2835
6 Милошев кладенац 2 #2833
7 СП Ласта 2 #696
8 Владимира Томановића 1 #259
9 Шумице 1 #744

Мапа