Ред вожње - дневне линије

Измене режима

4404D

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Сопот АС 3 #7093
2 Сопот (споменик) 3 #8540
3 Сопот - Излаз 3 #7227
4 Неменикуће - Насеље 3 #7118
5 Неменикуће - Јекића куће 3 #7085
6 Неменикуће - Школа 3 #7120
7 Неменикуће - продавница 3 #7137
8 Тресије - Раскрсница 3 #7256
9 Тресије - Викенд насеље 3 #7254
10 Остојићи 3 #7147
11 Дрлупа раскрсница 3 #7058
12 Петловац 3 #9617
13 Дучина - Центар 3 #7071
14 Дучина (проф. Милорада Милинковића) 3 #7054
15 Дучина - Улаз 3 #7069
16 Зорољин (Раскрсница Сибнице и Слатине) 3 #7081
17 Слатина - Школа 3 #7225
18 Слатина - Споменик 3 #7231
19 Слатина - Трафо 3 #7251
20 Слатина - Споменик 3 #7232
21 Слатина - Школа 3 #7226
22 Зорољин (Раскрсница Сибнице и Слатине) 3 #7087
23 Сибница - Улаз 3 #7223
24 Сибница - Споменик 3 #7221
25 Сибница - Окретница 3 #7215

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра

Мапа