Ред вожње - дневне линије

Измене режима

4433

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Сопот АС 3 #7093
2 Ропочево 3 #7016
3 Аминац 3 #7025
4 Жуто брдо 3 #8586
5 Бабе - Раскрсница 3 #7011
6 Бабе - Новичићи 3 #7145
7 Морак 3 #7114
8 Морачка капија 3 #7116
9 Стојник Р - Старо село 3 #9683
10 Старо село (Урошевићи) 3 #8703
11 Старо село - Млекара 3 #7091
12 Старо село - трафо 3 #8705
13 Стојник - Старо село 3 #8715
14 Стевановића крај 3 #8710
15 Дучина споменик - Окретница 3 #7177
16 Стевановића крај 3 #8711
17 Стојник - Старо село 3 #8716
18 Старо село - трафо 3 #8706
19 Старо село - Млекара 3 #7092
20 Старо село (Урошевићи) 3 #8704
21 Стојник Р - Старо село 3 #9684
22 Стојник - Јаруга 3 #8712
23 Стојник (Хајдуковачки пут) 3 #8708
24 Стојник - Окретница 3 #8714

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Стојник - Окретница 3 #9676
2 Стојник (Хајдуковачки пут) 3 #8709
3 Стојник - Јаруга 3 #8713
4 Стојник Р - Старо село 3 #9684
5 Морачка капија 3 #7117
6 Морак 3 #7115
7 Бабе - Новичићи 3 #7146
8 Бабе - Раскрсница 3 #7009
9 Жуто брдо 3 #8587
10 Аминац 3 #7026
11 Ропочево 3 #7208
12 Сопот АС 3 #7094

Мапа