Ред вожње - дневне линије

Измене режима

4435

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Сопот АС 3 #7093
2 Ропочево 3 #7016
3 Аминац 3 #7025
4 Жуто брдо 3 #8586
5 Бабе - Раскрсница 3 #7008
6 Бабе - Село 3 #7006
7 Река 3 #8678
8 Жљебара 3 #8584
9 Кућица 3 #8609
10 Губеревац - Раскрсница 3 #8555
11 Губеревац - Дом Здравља 3 #7744
12 Губеревац - Окретница 3 #8554

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Губеревац - Окретница 3 #7749
2 Губеревац - Дом Здравља 3 #7745
3 Губеревац - Раскрсница 3 #8556
4 Кућица 3 #8610
5 Жљебара 3 #8585
6 Река 3 #8679
7 Бабе - Село 3 #7007
8 Бабе - Раскрсница 3 #7009
9 Жуто брдо 3 #8587
10 Аминац 3 #7026
11 Ропочево 3 #7208
12 Сопот АС 3 #7094

Мапа