Ред вожње - дневне линије

505

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Миљаковац 1 2 #2486
2 Божидара Стојановића 2 #940
3 Топлана 2 #2364
4 Станка Пауновића 2 #871
5 Миљаковац 1 2 #873
6 ГО Раковица 2 #875
7 Мишка Крањца 2 #738
8 Улица Ослобођења 2 #740
9 Сервис ДМБ 2 #877
10 Манастир Раковица 2 #879
11 Јосипа Теларевића (излаз) 2 #881
12 Тунел Стражевица 2 #883
13 Сунчани брег 2 2 #2959
14 Сунчани брег 1 2 #2960
15 Мали забран 2 #2961
16 Миљаковачко брдо 2 #2962
17 Миљаковачке стазе 2 #2749

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Миљаковачке стазе 2 #2749
2 Миљаковачко брдо 2 #2791
3 Мали забран 1 #2627
4 Сунчани брег 1 2 #2792
5 Сунчани брег 2 2 #2793
6 Тунел Стражевица 2 #884
7 Јосипа Теларевића (излаз) 2 #882
8 Манастир Раковица 2 #880
9 Сервис ДМБ 2 #878
10 Улица Ослобођења 2 #741
11 Мишка Крањца 2 #739
12 ГО Раковица 2 #876
13 Миљаковац 1 2 #874
14 Станка Пауновића 2 #872
15 Варешка 2 #870
16 Топлана 2 #2363
17 Миљаковац 1 2 #2486

Мапа