Ред вожње - дневне линије

Измене режима

505L

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Миљаковац 1 2 #874
2 Станка Пауновића 2 #872
3 Варешка 2 #870
4 Славољуба Вуксановића 2 #899
5 Народ. хероја Велизара Станковића 2 #901
6 Миљаковац 2 2 #903
7 Николе Мараковића 2 #2086
8 Миљаковачка шума 2 #2368
9 Миљаковац 3 2 #3019
10 Миљаковачки извори 2 #2743
11 Миљаковачке стазе 1 2 #2745
12 Миљаковачке стазе 2 2 #2747
13 Миљаковачке стазе 2 #2749

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Миљаковачке стазе 2 #2749
2 Миљаковачке стазе 2 2 #2748
3 Миљаковачке стазе 1 2 #2746
4 Миљаковац 3 2 #2744
5 Миљаковачка шума 2 #2369
6 Николе Мараковића 2 #2087
7 Миљаковац 2 2 #904
8 Народ. хероја Велизара Станковића 2 #902
9 Славољуба Вуксановића 2 #900
10 Станка Пауновића 2 #871
11 Миљаковац 1 2 #873

Мапа