Ред вожње - дневне линије

Измене режима

5570

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Барајево АС 3 #7655
2 Барајево (Прокића крај) 3 #7649
3 Баћевац Р 3 #7673
4 Баћевац - Дом 3 #7659
5 Баћевац - Економија 3 #7661
6 Баћевац - Скојевска 3 #7665
7 Баћевац - Игралиште 3 #7663
8 Баћевац - Излаз 3 #7669
9 Баћевац Р Ибарска 3 #7671
10 Вранић Р 3 #7732
11 Јозића крај 3 #7798
12 Мале Гуњице 3 #7835
13 Велике Гуњице 3 #7711
14 Дом Здравља 3 #7769
15 Ђоинчевића куће 3 #7788
16 Вранић центар 3 #7734
17 Рашића крај 3 #7905
18 Клупице 3 #7806
19 Стара школа 3 #7971
20 Тараиш - Улаз 3 #7994
21 Алексића кућа 3 #9757
22 Вукове њиве 3 #8105
23 Ђурђевић сокак 3 #9426
24 Јасенак - окретница 3 #8959
25 Јасенак - река 3 #8964
26 Јасенак - Дом 3 #8957
27 Јасенак - Школа 3 #8965
28 Јасенак - Пуж 3 #8962
29 Мислођин - Маричића поток 3 #9044
30 Мислођин - Дом 3 #9058
31 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8774
32 Мислођин (војска) 3 #9056
33 Мислођин р 3 #9064
34 Базени 3 #8848
35 Насеље Дудови 3 #8876
36 Обреновац АС 3 #9087

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин р 3 #9063
5 Мислођин (војска) 3 #9055
6 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8773
7 Мислођин - Дом 3 #9057
8 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
9 Јасенак - Пуж 3 #8961
10 Јасенак - Школа 3 #8966
11 Јасенак - Дом 3 #8958
12 Јасенак - река 3 #8963
13 Јасенак - окретница 3 #8960
14 Ђурђевић сокак 3 #9427
15 Вукове њиве 3 #9364
16 Алексића кућа 3 #9758
17 Тараиш - Улаз 3 #7995
18 Стара школа 3 #7972
19 Клупице 3 #7807
20 Рашића крај 3 #7906
21 Вранић центар 3 #7735
22 Ђоинчевића куће 3 #7789
23 Дом Здравља 3 #7770
24 Велике Гуњице 3 #7712
25 Мале Гуњице 3 #7836
26 Јозића крај 3 #7799
27 Вранић Р 3 #7733
28 Баћевац Р Ибарска 3 #7672
29 Баћевац - Излаз 3 #7670
30 Баћевац - Игралиште 3 #7664
31 Баћевац - Скојевска 3 #7666
32 Баћевац - Економија 3 #7662
33 Баћевац - Дом 3 #7660
34 Баћевац Р 3 #7674
35 Барајево (Прокића крај) 3 #7650
36 Барајево АС 3 #7656

Мапа