Ред вожње - дневне линије

70

Ред вожње

Сат Радни дан Субота Недеља Сат
4 40 40 40 4
5 40 40 40 5
6 40 40 40 6
7 15 50 15 50 15 50 7
8 20 49 20 49 20 49 8
9 13 37 59 13 37 59 13 37 59 9
10 20 41 20 41 20 41 10
11 02 23 44 02 23 44 02 23 44 11
12 05 26 47 05 26 47 05 26 47 12
13 08 29 50 08 29 50 08 29 50 13
14 11 32 53 11 32 53 11 32 53 14
15 14 35 56 14 35 56 14 35 56 15
16 17 39 17 39 17 39 16
17 01 23 45 01 23 45 01 23 45 17
18 07 29 51 07 29 51 07 29 51 18
19 13 35 58 13 35 58 13 35 58 19
20 30 30 30 20
21 05 40 05 40 05 40 21
Сат Радни дан Субота Недеља Сат

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Бежанијска коса 1 #2102
2 Магеланова 1 #2193
3 Милана Вујаклије 1 #2281
4 Марка Ристића 1 #2099
5 Љубинке Бобић 1 #2097
6 Пеђе Милосављевића 1 #225
7 Др Хуга Клајна 1 #1190
8 Марка Челебоновића 1 #1996
9 Николе Добровића 1 #1187
10 Генерала Недељковића 1 #1201
11 Железничка станица Тошин бунар 1 #1123
12 Милутина Миланковића 1 #1181
13 Студентски град 1 #1119
14 Народних хероја 1 #1985
15 Црква Светог Димитрија 1 #1993
16 Булевар уметности 1 #435
17 Београдска арена 1 #821
18 Београдска арена /антифашистичке борбе/ 1 #387
19 Сава центар 1 #398
20 Мостар 1 #396
21 Делиградска 1 #394
22 Франше ДЕпереа 1 #392
23 Топлице Милана 1 #2906
24 Траншпед 2 #2913
25 ИКЕА 2 #2908

Мапа

Ред вожње

Сат Радни дан Субота Недеља Сат
5 40 40 40 5
6 40 40 40 6
7 40 40 40 7
8 20 50 20 50 20 50 8
9 12 34 55 12 34 55 12 34 55 9
10 17 38 59 17 38 59 17 38 59 10
11 20 41 20 41 20 41 11
12 02 23 44 02 23 44 02 23 44 12
13 05 26 47 05 26 47 05 26 47 13
14 08 29 50 08 29 50 08 29 50 14
15 11 33 55 11 33 55 11 33 55 15
16 17 39 17 39 17 39 16
17 01 23 45 01 23 45 01 23 45 17
18 06 27 48 06 27 48 06 27 48 18
19 09 30 51 09 30 51 09 30 51 19
20 13 35 13 35 13 35 20
21 05 35 05 35 05 35 21
22 05 40 05 40 05 40 22
Сат Радни дан Субота Недеља Сат

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 ИКЕА 2 #2908
2 Траншпед 2 #2914
3 Владимира Томановића 1 #2907
4 Дом здравља Вождовац 1 #388
5 Франше ДЕпереа 1 #391
6 Делиградска 1 #393
7 Мостар 1 #395
8 Сава центар 1 #397
9 Београдска арена /антифашистичке борбе/ 1 #192
10 Београдска арена 1 #820
11 Булевар уметности 1 #707
12 Народних хероја 1 #1987
13 Студентски град 1 #1118
14 СЦ Визура 1 #1983
15 Железничка станица Тошин бунар 1 #1122
16 Генерала Недељковића 1 #1200
17 Николе Добровића 1 #1202
18 Др Хуга Клајна 1 #1189
19 Пеђе Милосављевића 1 #2096
20 Љубинке Бобић 1 #2098
21 Марка Ристића 1 #2100
22 Милана Вујаклије 1 #2101
23 Магеланова 1 #2107
24 Бежанијска коса 1 #2102

Мапа