Ред вожње - дневне линије

Измене режима

932

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин р 3 #9063
5 Мислођин (војска) 3 #9055
6 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8773
7 Мислођин - Дом 3 #9057
8 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
9 Јасенак - Пуж 3 #8961
10 Јасенак - Школа 3 #8965
11 Јасенак - Шумадија 3 #8967
12 Јасенак - Дом 3 #8957
13 Јасенак - река 3 #8964
14 Јасенак - окретница 3 #8959
15 Јасенак - река 3 #8963
16 Сенића крај - Стевановићи 3 #9162
17 Сенића крај - Николићи 3 #9160
18 Јасенак - Пуж 3 #8962
19 Мислођин - Маричића поток 3 #9044
20 Мислођин - Дом 3 #9058
21 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8774
22 Мислођин (војска) 3 #9056
23 Мислођин р 3 #9064
24 Базени 3 #8848
25 Насеље Дудови 3 #8876
26 Обреновац АС 3 #9087

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра

Мапа