Ред вожње - дневне линије

Измене режима

932A

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин р 3 #9063
5 Мислођин (војска) 3 #9055
6 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8773
7 Мислођин - Дом 3 #9057
8 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
9 Јасенак - Пуж 3 #8961

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Јасенак - Пуж 3 #8962
2 Мислођин - Маричића поток 3 #9044
3 Мислођин - Дом 3 #9058
4 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8774
5 Мислођин (војска) 3 #9056
6 Мислођин р 3 #9064
7 Базени 3 #8848
8 Насеље Дудови 3 #8876
9 Обреновац АС 3 #9087

Мапа