Ред вожње - дневне линије

Измене режима

937

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин р 3 #9063
5 Мислођин (војска) 3 #9055
6 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8773
7 Мислођин - Дом 3 #9057
8 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
9 Јасенак (раскрсница) 3 #8901
10 Сенића крај - Николићи 3 #9160
11 Сенића крај - Стевановићи 3 #9162
12 Јасенак - река 3 #8963
13 Јасенак - окретница 3 #8959
14 Јасенак - река 3 #8964
15 Јасенак - Дом 3 #8957
16 Јасенак - Шумадија 3 #8967
17 Јасенак - Школа 3 #8965
18 Јасенак (раскрсница) 3 #8902
19 Мислођин - Јовановац 3 #9060
20 Дражевац - Гробље 3 #8874
21 Пут за Велико поље 3 #8881
22 Дражевац - Тодоровићи 3 #8886
23 Дражевац - Дом 3 #8877
24 Ранковићи 3 #8883
25 Дражевац - Лукићи 3 #8879
26 Баљевац (Осредак) 3 #8752
27 Баљевац (Дом) 3 #8747
28 Баљевац (Поток) 3 #8754
29 Баљевац (Живановићи) 3 #8749
30 Баљевац - (Нова окретница - Ибарска магистрала) 3 #8744
31 Баљевац (Живановићи) 3 #8750
32 Баљевац (Поток) 3 #8755
33 Баљевац (Дом) 3 #8748
34 Баљевац (Осредак) 3 #8753
35 Конатице - Лецино брдо 3 #8995
36 Конатице - Дом 3 #8991
37 Конатице (Горњи крај) 3 #8998
38 Конатице - окретница 3 #8996

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра

Мапа