Ред вожње - дневне линије

Измене режима

938

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин р 3 #9063
5 Мислођин (војска) 3 #9055
6 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8773
7 Мислођин - Дом 3 #9057
8 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
9 Јасенак (раскрсница) 3 #8969
10 Јасенак - Школа 3 #8966
11 Јасенак - Шумадија 3 #8968
12 Јасенак - Дом 3 #8958
13 Јасенак - река 3 #8963
14 Јасенак - окретница 3 #8959
15 Јасенак - река 3 #8964
16 Сенића крај - Стевановићи 3 #9163
17 Сенића крај - Николићи 3 #9161
18 Јасенак (раскрсница) 3 #8901
19 Мислођин - Јовановац 3 #9060
20 Дражевац - Гробље 3 #8874
21 Пут за Велико поље 3 #8881
22 Дражевац - Тодоровићи 3 #8886
23 Дражевац - Дом 3 #8877
24 Дражевац - Степановићи 3 #9314
25 Конатице - Лецино брдо 3 #8994
26 Конатице - Дом 3 #8990
27 Конатице - Живановићи 3 #8993
28 Конатице (Горњи крај) 3 #8998
29 Конатице - окретница 3 #8996

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Конатице - окретница 3 #8997
2 Конатице (Горњи крај) 3 #8999
3 Конатице - Живановићи 3 #9013
4 Конатице - Дом 3 #8991
5 Конатице - Лецино брдо 3 #8995
6 Дражевац - Степановићи 3 #9315
7 Дражевац - Дом 3 #8878
8 Дражевац - Тодоровићи 3 #8887
9 Пут за Велико поље 3 #8882
10 Дражевац - Гробље 3 #8875
11 Мислођин - Јовановац 3 #9061
12 Јасенак (раскрсница) 3 #8901
13 Сенића крај - Николићи 3 #9160
14 Сенића крај - Стевановићи 3 #9162
15 Јасенак - река 3 #8963
16 Јасенак - окретница 3 #8959
17 Јасенак - река 3 #8964
18 Јасенак - Дом 3 #8957
19 Јасенак - Шумадија 3 #8967
20 Јасенак - Школа 3 #8965
21 Јасенак (раскрсница) 3 #8902
22 Мислођин - Маричића поток 3 #9044
23 Мислођин - Дом 3 #9058
24 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8774
25 Мислођин (војска) 3 #9056
26 Мислођин р 3 #9064
27 Базени 3 #8848
28 Насеље Дудови 3 #8876
29 Обреновац АС 3 #9087

Мапа