Ред вожње - дневне линије

Измене режима

940

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Обреновац АС 3 #9086
2 Насеље Дудови 3 #8873
3 Базени 3 #8847
4 Мислођин р 3 #9063
5 Мислођин (војска) 3 #9055
6 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8773
7 Мислођин - Дом 3 #9057
8 Мислођин - Маричића поток 3 #9043
9 Јасенак (раскрсница) 3 #8969
10 Мислођин - Јовановац 3 #9060
11 Дражевац - Гробље 3 #8874
12 Пут за Велико поље 3 #8881
13 Дражевац - Тодоровићи 3 #8886
14 Дражевац - Дом 3 #8877
15 Дражевац - Степановићи 3 #9314
16 Конатице - Лецино брдо 3 #8994
17 Конатице - Дом 3 #8990
18 Конатице - Живановићи 3 #8993
19 Конатице (Горњи крај) 3 #8998
20 Конатице - окретница 3 #8996
21 Тимотијевићи - Горњи крај 3 #9214
22 Виногради 4 #9189
23 Степојевац 4 #9191

Мапа

Ред вожње

Стајалишта

Редни број Назив Зона Шифра
1 Степојевац 4 #9192
2 Виногради 4 #9190
3 Тимотијевићи - Горњи крај 3 #9215
4 Конатице - окретница 3 #8997
5 Конатице (Горњи крај) 3 #8999
6 Конатице - Живановићи 3 #9013
7 Конатице - Дом 3 #8991
8 Конатице - Лецино брдо 3 #8995
9 Дражевац - Степановићи 3 #9315
10 Дражевац - Дом 3 #8878
11 Дражевац - Тодоровићи 3 #8887
12 Пут за Велико поље 3 #8882
13 Дражевац - Гробље 3 #8875
14 Мислођин - Јовановац 3 #9061
15 Јасенак (раскрсница) 3 #8970
16 Мислођин - Маричића поток 3 #9044
17 Мислођин - Дом 3 #9058
18 Мислођин - Бачевачки пут 3 #8774
19 Мислођин (војска) 3 #9056
20 Мислођин р 3 #9064
21 Базени 3 #8848
22 Насеље Дудови 3 #8876
23 Обреновац АС 3 #9087

Мапа