Архива режимских измена

Назад на архиву режимских измена

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на редовном одржавању коловоза у улици Устаничка

...

Tоком извођења радова на редовном одржавању коловоза у улици Устаничка, на делу од улице Михаила Тодоровића до улице Ребеке Вест, укључујући и окретницу „Коњарник“, у периоду од 24.08. до 01.09.2019. године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Током извођења радова предвиђено је затварање десне стране коловоза улице Устаничка (смер према улици Булевар краља Александра), као и саме окретнице „Коњарник“ док ће се коловоз који се у редовном режиму користи за саобраћај у смеру према улици Војислава Илића користити за двосмерно одвијање саобраћаја.

Током извођења радова, линије јавног превоза ће саобраћати на следећи начин:

  • Линије бр. 17 и 31 ће саобраћати на скраћеној траси, где ће промену смера кретања вршити улицама Устаничка, Римска, Војислава Илића, Устаничка према граду односно Новом Београду. Возила ће корекцију времена поласка вршити на стајалишту „Шумице“ у смеру према граду;
  • Линија АДА3 ће саобраћати до терминуса „Шумице“;
  • Успоставља се привремена аутобуска линија бр. 50Л (Устаничка – Медаковић 3); Возила ће саобраћати на траси Терминус „УСТАНИЧКА“, Устаничка, Војислава Илића, Светозара Радојчића, МЕДАКОВИЋ 3.
  • Линије бр. 50, 308 и 310 ће саобраћати редовним трасама.

Успоставља се привремено стајалиште „Устаничка“ за линије бр. 50, 308 и 310 – смер према улици Булевар краља Александра, на позицији ЕДБ стуба који се налази испред објекта са кућним бројем 202, односно око 150 метара испред постојеће позиције стајалишта, односно око 32 метра после почетка нише за паркирање возила, као и привремено стајалиште „Хотел Србија“ у улици Римска, 50 метара после раскрснице са улицом Устаничка за линије бр. 17 и 31.