Архива режимских измена

Назад на архиву режимских измена

ИНФОРМАЦИЈА О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ЛИНИЈА ЈГП - ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У ТРИАТЛОНУ"

...

Током одржавања спортске манифестације мења се режим рада линија ЈГП-а на следећи начин:

  • возила са линија бр. 23, 37, 51, 52, 53, 56, 58, 88, 560E и Е2 ће у оба смера, на делу од Сајма до Пожешке улице, саобраћати следећим саобраћајницама: Булевар војводе Мишића, искључење код Сајма ка Топчидеру, Булевар војводе Мишића, петља Царева ћуприја, Пожешка и даље редовним трасама;
  • возила са линија бр. 55 ће у оба смера, на делу од Сајма до раскрснице улица Милорада Јовановића – Ендија Ворхола, саобраћати следећим саобраћајницама: Булевар војводе Мишића, искључење код Сајма ка Топчидеру, Булевар војводе Мишића, петља Царева ћуприја, Пожешка, Ендија Ворхола, Милорада Јовановића и даље редовном трасом;
  • возила са линије бр. 87 ће саобраћати на релацији Чукаричка падина – Баново брдо и носиће ознаку 87Л. Траса линије бр. 87Л у оба смера: Чукаричка падина, Обалских радника, Радничка, Ендија Ворхола, Пожешка, Баново брдо ;
  • возила са линија бр. 91, 551, 553, 860, 860M, 860E и 861A (возила чија се траса пружа дуж Савске магистрале) ће у оба смера, на делу од Сајма до Савске магистрале, саобраћати следећим саобраћајницама: Булевар војводе Мишића, искључење код Сајма ка Топчидеру, Булевар војводе Мишића, петља Царева ћуприја, Пожешка, Водоводска, Лоле Рибара, Боре Станковића, Савска магистрала и даље редовним трасама;
  • возила са линије бр. 92 ће у оба смера, на делу од Сајма до Обреновачког пута, саобраћати следећим саобраћајницама: Булевар војводе Мишића, искључење код Сајма ка Топчидеру, Булевар војводе Мишића, петља Царева ћуприја, Пожешка, Водоводска, Лоле Рибара, Боре Станковића, Обреновачки пут и даље редовним трасама;
  • возила са линије бр. 511 ће у оба смера, на делу од Сајма до раскрснице Лоле Рибара – Радних акција, саобраћати следећим саобраћајницама: Булевар војводе Мишића, искључење код Сајма ка Топчидеру, Булевар војводе Мишића, петља Царева ћуприја, Пожешка, Водоводска, Лоле Рибара, Стевана Филиповића и даље редовним трасама;
  • возила са линије бр. 85 и Е5 ће, у смеру од Новог Београда ка насељу Баново брдо, на делу од раскрснице улица Јурија Гагарина – Антифашистичке борбе до Пожешке улице саобраћати следећим саобраћајницама: Јурија Гагарина, Владимира Поповића, Мост Газела, Булевар војводе Мишића, искључење код Сајма ка Топчидеру, Булевар војводе Мишића, петља Царева ћуприја, Пожешка и даље редовном трасом; у супротном смеру возила ће, на делу од раскрснице Пожешка – Кировљева до Моста на Ади саобраћати следећим саобраћајницама: Пожешка, петља Царева ћуприја, Булевар војводе Мишића, Мост на Ади и даље редовном трасом;
  • возила са линије бр. 89 ће, у смеру од Новог Београда ка насељу Видиковац, на делу од раскрснице улица Јурија Гагарина – Антифашистичке борбе до раскрснице улица Пожешка - Трговачка саобраћати следећим саобраћајницама: Јурија Гагарина, Владимира Поповића, Мост Газела, Булевар војводе Мишића, искључење код Сајма ка Топчидеру, Булевар војводе Мишића, петља Царева ћуприја, Пожешка, Трговачка и даље редовном трасом; у супротном смеру возила ће, на делу од раскрснице Трговачка – Пожешка до Моста на Ади саобраћати следећом трасом: Трговачка, Пожешка, петља Царева ћуприја, Булевар војводе Мишића, Мост на Ади и даље редовним трасама;
  • возила са линије бр. 94 ће у смеру од Новог Београда ка Топчидеру, на делу од раскрснице улица Јурија Гагарина – Антифашистичке борбе до Булевара војводе Мишића саобраћати следећим саобраћајницама: Јурија Гагарина, Владимира Поповића, Мост Газела, Булевар војводе Мишића, искључење код Сајма ка Булевару војводе Мишића, Булевар војводе Мишића и даље редовном трасом; у супротном смеру возила неће мењати трасу;

На измењеним деловима траса, возила ће користити сва постојећа стајалишта линија ЈГП-а.