Архива режимских измена

Назад на архиву режимских измена

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова на прегледу и поправци трамвајске пруге у улици Булевар краља Александра

...

Током извођења радова на прегледу и поправци трамвајске пруге у улици Булевар краља Александра код броја 405А у периоду од 00:30 часова 28.09.2019. године до 03:30 часова 30.09.2019.године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Током извођења радова трамвајске линије бр. 6, 7 и 14 ће саобраћати на скраћеној траси до старе окретнице.