Дневна картица

Измене режима

Ценовник

ДНЕВНА КАРТА (РСД)
Зоне 1 и 2 1, 2, 3 и 4
1 дан 250 750
3 дана 700 1790
5 дана 1000 2390

Куповина и употреба картице

Дневне бесконтактне смарт картице купују се на киоску и важе од момента куповине 1, 3 или 5 дана, осим у ноћном саобраћају од 00 до 04h. Цена картице је 40 динара, на шта треба додати цену временске карте у зависности од изабраног броја зона и периода важења.

Морају се очитати приликом уласка у возило и при сваком преседању, како би биле исправне приликом контроле.

Bus Plus nepersonalizovana papirna kartica - prednja strana
Бус Плус неперсонализована папирна картица - предња страна
Bus Plus nepersonalizovana papirna kartica - prednja strana
Бус Плус неперсонализована папирна картица - предња страна
Bus Plus nepersonalizovana papirna kartica - zadnja strana
Бус Плус неперсонализована папирна картица - задња страна