Неперсонализована картица

Измене режима

Ценовник

НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНА ПЛАСТИЧНА СМАРТ КАРТИЦА
ЗОНА ВРЕМЕ КОРИШЋЕЊА КАРТЕ ЦЕНА (РСД)
Карте за једну зону
1 и 2 90 минута 89
3 90 минута 89
4 90 минута 89
Карте за више зона
1, 2 и 3 90 минута 179
1, 2, 3 и 4 90 минута 269
3 и 4 90 минута 179

Куповина и употреба картице

Овај тип картице представља електронски новчаник за вожњу у јавном превозу. Купује се на киоску по цени од 250 динара и важи 3 године од дана прве допуне. Може се допуњавати неограничен број пута, при чему је максимални износ једне трансакције 2.500 динара, а максималан тренутни износ на картици 5.000 динара. За сваку трансакцију (допуну) од 900 динара или више, на картицу корисника се уписује додатних 100 динара (нпр. за уплату од 950 динара, на картицу се уписује 1050 динара)

При уласку у возило, корисник очитава картицу на којој се умањује износ кредита у вредности карте за одабрану зону или више зона.

Неперсонализовану смарт картицу је могуће регистровати на име корисника, али је може користити и више корисника.

Bus Plus nepersonalizovana kartica - prednja strana
Бус Плус неперсонализована картица - предња страна
Bus Plus nepersonalizovana kartica - zadnja strana
Бус Плус неперсонализована картица - задња страна