Ценовник допуна

ЦЕНОВНИК

 

ЦЕНОВНИК ДОПУНА ПЕРСОНАЛИЗОВАНИХ КАРТИЦА (РСД)
КАТЕГОРИЈА Ознака ПЕРИОД ЗОНА Допуна за експрес линију Обреновац
1 1 и 2 1, 2 и 3 1, 2, 3 и 4 3 3 и 4 4 1, 2 и 3
Запослени А1 месечна 2.990 3.275 3.890 4.990 3.275 3.890 3.275 4.990
полумесечна 1.690 1.830 2.330 2.990 1.830 2.330 1.830 2.980
365 дана 32.890 36.025 42.790 54.890 36.025 42.790 36.025 54.890
Страни држављани А2 месечна 2.990 3.275 3.890 4.990 3.275 3.890 3.275 4.990
полумесечна 1.690 1.830 2.330 2.990 1.830 2.330 1.830 2.980
365 дана 32.890 36.025 42.790 54.890 36.025 42.790 36.025 54.890
Ученици средњих школа П2 месечна 1.090 1.120 1.410 1.730 1.120 1.410 1.120 2.510
365 дана 11.990 12.320 15.510 19.030 12.320 15.510 12.320 27.610
Студенти П3 и П17 месечна 1.090 1.120 1.410 1.730 1.120 1.410 1.120 2.510
365 дана 11.990 12.320 15.510 19.030 12.320 15.510 12.320 27.610
Ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20-40% инвалидности П4 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
365 дана 11.990 12.320 20.790 27.390 12.320 20.790 12.320 32.890
Инвалиди рада услед последица несреће на послу и професионалних обољења са 50-60% телесног оштећења П5 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
365 дана 11.990 12.320 20.790 27.390 12.320 20.790 12.320 32.890
Цивилни инвалиди рада са 20-40% телесног оштећења П7 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
365 дана 11.990 12.320 20.790 27.390 12.320 20.790 12.320 32.890
Трајно неспособна лица за рад и привређивање П8 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
365 дана 11.990 12.320 20.790 27.390 12.320 20.790 12.320 32.890
Дијализирана лица П9 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
365 дана 11.990 12.320 20.790 27.390 12.320 20.790 12.320 32.890
Лица са лаком душевном заосталошћу П10 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
365 дана 11.990 12.320 20.790 27.390 12.320 20.790 12.320 32.890
Корисник права на новчану социјалну помоћ (НСП) и његови чланови домаћинства који су обухваћени решењем о признавању права, под условом да ово право нису остварили по неком другом основу П11 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
365 дана 11.990 12.320 20.790 27.390 12.320 20.790 12.320 32.890
Лични и породични пензионери П13 и П14 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
365 дана 11.990 12.320 20.790 27.390 12.320 20.790 12.320 32.890
Незапослена лица П15 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
Избеглице и интерно расељена лица П16 месечна 1.090 1.120 1.890 2.490 1.120 1.890 1.120 2.990
365 дана 11.990 12.320 20.790 27.390 12.320 20.790 12.320 32.890
Лица старија од 65 година П18 (Б1) календарска годишња карта 407 Допуна важи на свим линијама у све четири зоне, осим на експрес линијама, минибус експрес линијама и у ноћном саобраћају 00-04h

* Допуне важе на свим линијама у оквиру одабране зоне/одабраних зона у дневном саобраћају, осим на минибус линијама и у ноћном саобраћају

Издавање картице

Персонализована бесконтактна смарт картица омогућава неограничен број вожњи на свим линијама у дневном саобраћају од 04 до 24h у изабраним зонама. Издаје се на име корисника, садржи личне податке и фотографију ради визуелне контроле и није преносива на другог корисника.

Персонализоване картице можете набавити појединачно или групно у оквиру школе, факултета или предузећа. Издавање се обавља на више места у граду - у сутерену Београђанке, код Старог Меркатора, у постојећим продајним местима ГСП и Ласте и ТЕМПО објектима.

Персонализована картица кошта 250 динара, важи 3 године од дана издавања. Цена допуне зависи од категорије картице и изабраних зона. Све картице је могуће допунити месечном допуном или пак годишњом (осим за категорију незапослена лица), док полумесечне допуне постоје само за категорије запослени и страни држављани.

Категорија А1 за запослене представља основну категорију за превоз без попуста, на коју имају право сви грађани са пребивалиштем на територији Републике Србије. Издаје се само уз важећу личну карту.

За категорије које остварују право на превоз са попустом или бесплатан превоз прилаже се додатна прописана документација.

Процедура издавања персонализоване картице:

  • Доставите документа неопходна за издавање персонализоване БусПлус картице у односу на категорију за коју подносите захтев (запослени, пензионери, студенти, незапослени...)
  • Фотографисање се врши на лицу места;
  • Картица са персонализованим подацима се штампа и активира у систему;
  • Потписујете захтев за издавање картице и пристанак за обраду личних података и БусПлус картица је ваша.

 

Bus Plus personalizovana kartica - prednja strana
Бус Плус персонализована картица - предња страна
Bus Plus personalizovana kartica - zadnja strana
Бус Плус персонализована картица - задња страна