Вести

Назад на вести

Нова аутобуска ниша у Ул. Патријарха Јоаникија

...

Од понедељка 04.09.2017. године у саобраћај ће бити пуштена новоизгарађена аутобуска ниша на стајалишту "Пилота Михаила Петровића" линија ЈЛПП-а бр. 23, 53, 59, 89 и 534 у Ул. Патријараха Јоаникија на Видиковцу.

Планови Секретаријата за јавни превоз и Секретаријата за саобраћај на потезу улица Кнеза Вишеслава и Патријарха Јоаникија од Ул. Ратка Митровића до Ул. 11. крајишке дивизије, јесу усмерени ка дефинисању саобраћајних површина аутобуских стајалишта ван возних коловозних трака у функцији повећања проточности саобраћаја и безбедности јавног и осталог саобраћаја.

На основу анализе података са терена и на предлог ГО Раковица, дефинисано је да се прва аутобуска ниша на наведеном потезу изгради на аутобуском стајалишту "Пилота Михаила Петровића" у Ул. Патријараха Јоаникаија, у смеру ка Петловом брду. У складу са фреквенцијом возила на овом делу мреже и  габаритима возила у аутобуском подиситемом ЈЛПП-а, аутобуска ниша је пројектована и изведена у габаритима довољним за једновремено пристајање два зглобна возила у стајалишту, са аутобуским простором ширине од 3,5 метара. 

Радови су у једној фази били заустављени због измештања и обезбеђивања инсталaција које се нису налазиле у претходно прибављеном плану водова. Завршетком свих предвиђених грађевинских радова, обележавањем саобраћајане сигнализације и постављањем пратећег стајалишног мобилијара, омогућено је редовно коришћење и употреба стајалишта у пуном габариту.