Вести

Назад на вести

Реконструисана аутобуска стајалишта Кружни пут

...

Од понедељка 25.09.2017. године у саобраћај су пуштена реконструисана аутобуских стајалишта „Кружни пут“ линија потеза 400 у Ул. патријарха Германа (б.н. Булевар ЈНА), као и истомено стајалиште линије бр. 406Л у Ул. Земљорадничка.

Радови на предметној позицији третирали су уређење недефинисане саобраћајане површине у оквиру које је решавано укрштања три саобраћајнице и позионирање и изградња три аутобуска стајалишта. Циљ пројекта је био да се постојеће аутобуско стајалиште у смеру ка центру града измести из раскрснице, проширe и коригују елементи аутобуског стајалишта у смеру ка Авали, као и да се изврши каналисање и дефинисање токова динамичког и пешачког саобраћаја на наведеној раскрсници.

Завршетком радова аутобуска стајалишта у Ул. патријарха Германа су добила површине са једновремено пристајање два типска возила, извршено је дефинисање и повезивање свих путничких и пешачких површина, док је у самој раскрсници коригован радијус кривине и изграђено саобраћајно острво са усмеравање саобраћаја на раскрсници са Ул. Земљорадничка. Такође, по налогу ЈП „Путеви Београда“ извршена је рехабилитација коловоза у зони наведене раскрснице.

Корекцијом геометрије аутобуског стајалишта "Кружни пут" у смеру ка Авали, омогућено је његово успостављање и коришћење и на траси линије 406Л која у редовном режиму саобраћа Земљорадничком улицом.

Укупна вредност изведених радова износи 6.500.000,00 динара.