Вести

Назад на вести

Линијом ЈЛПП-a 94 до Ресника

...

На захтев представника ГО Раковица да се у функцији квалитетније опслуге насеља Ресник изврши продужење постојеће линије ЈЛПП-а бр. 94, од недеље 19.11.2017. године наведена линија ће бити продужена од постојећег терминуса „Миљаковац 1“ до овог насеља, улицама: Патријарха Димитрија - Ослободилаца Раковице - Ослобођења Тунел Стражевица - Кружни пут Кијево - Славка Миљковића - Едварда Грига, при чему је за нову локацију терминуса одређена саобраћајна површина у Ул. Едварда Грига на крају вишеспратних стамбених објеката.

У протеклом периоду, у функцији увођења јавног саобраћаја, терминирања, окретања и промене смера кретања возила ЈЛПП-а, изведени су радови адаптације саобраћајних површина у Ул. Едварада Грига, у оквиру којих су кориговани геометрија, уређено проширење коловоза са новом носећом конструкцијом и изведено одговарајуће саобраћајно острво на новом терминусу линије бр. 94.

У Ул. Едварда Грига биће успостављена укупно два пара нових стајалишта:

- у смер ка терминусу „Ресник (Едварда Грига)“:

  • Едварда Грига (улаз)  – у Ул. Едварда Грига 4 метра пре вишеспратног стамбеног објекта кућног бр. 8;
  • Здравствена станица „Ресник“   – у Ул. Едварда Грига испред здавствене станице на адреси кућног бр. 18.

- у смер ка терминусу „Нови Београд (Блок 45)“:

  • Здравствена станица „Ресник“  – у Ул. Едварда Грига у висини почетка вишеспратног стамбеног објекта на кућном бр. 5,
  • Едварда Грига (улаз)  – у Ул. Едварда Грига наспрам кућног бр. 4, 32 метра пре обележеног пешачког прелаза у зони раскрснице са Ул. Славка Миљковића.

На преосталом делу трасе линија ће користити сва постојећа регистрована стајалишта.

Погледајте нови ред вожње линије ЈЛПП-а бр. 94.