Вести

Измене режима
Назад на вести

Истраживање мобилности становника града Београда

...

Ова анонимна анкета део је пројекта ПОУМ (Пројекат одрживе урбане мобилности) који се ради за град Београд, направљена је у сврху истраживања мобилности становника града Београда и повећања одрживости саобраћајног система у граду. Анкета се састоји од сета питања на основу којих би се прикупили подаци о навикама путовања становника, о њиховим ставовима и личном доживљају саобраћаја на подручју града Београда.

План одрживе урбане мобилности (СУМП) је иновативни начин планирања градског транспортног и урбаног система који на одржив начин задовољава, првенствено, потребе људи. Циљеви таквог планирања транспортног система су приступачност одредишту и услугама, повећање безбедности саобраћаја, смањење ефеката стаклене баште и потрошње фосилних горива, повећање атрактивност градских садржаја, повећање квалитета живота, здравија животна средина и смањени штетни утицај на здравље грађана.

Хвала Вам што узимате учешће у овим истраживањима. Ваше мишљење је од изузетног значаја за реализацију пројекта.