Вести

Измене режима
Назад на вести

Увођење додатних полазака за време одржавања манифестације "БЕЕР ФЕСТ"

860

...

У периоду одржавања манифестације "БЕЕР ФЕСТ" на линији 860 Београд - Обреновац уводе се додатни поласци: у 01:00 из Београда и у 02:00 из Обреновца.