Вести

Назад на вести

Измештање стајалишта "Мите Ружића"

6 7 14 20 46 79

...

У склопу активности за побољшљње услова функционисања јавног превоза на градској уличној мрежи, Секретаријат за јавни превоз je, у сарадњи са Управом саобраћајне полиције МУП-а Републике Србије и Секретаријатом за саобраћај извршио реорганизацију стајалишта јавног превоза у зони семафорисане раскрснице Булевар краља Александра – Мите Ружића.

Аутобуско стајалиште које се налазило у улици Мите Ружића непосредно испред раскрснице са Булеваром краља Александра, које су користили аутобуси са линија 20, 46 и 79 и које се налазило у проточној саобраћајној траци је укинуто. Трамвајско стајалиште у Булевару краља Александра смер ка центру града, које се налазило испред раскрснице са Мите Ружића је измештено на позицију непосредно после раскрснице. Ово стајалиште сада користе трамваји са линија 6, 7 и 14 и аутобуси са линија 46 и 79. Аутобуси са линије 20 сада користе постојеће трамвајско стајалиште за линије 6, 7 и 14 у Булевару краља Александра које се налази непосредно после раскрснице са Мите Ружића у смеру ка Устаничкој улици чиме су оба стајалишта постала мешовита. Овом интервенцијом је убрзан јавни превоз на линијама 20, 46 и 79, обезбеђена знатно боља проточност улице Мите Ружића, задржана стајалишта јавног превоза у истој зони и обезбеђени бољи услови за преседање путника.

Нова организација стајалишта је ступила на снагу 04.02.2020. године