Вести

Назад на вести

Информација о промени трасе линије ЈЛПП-а бр. 26Л

26L

...

Почев од понедељка 24.02.2020. године мења се траса линије ЈЛПП-а бр. 26Л у насељу Војвода Влаховић.

На захтев становника дела насеља Војвода Влаховић за продужењем трасе предметне линије јавног превоза у оквиру самог насеља, а у циљу боље опслужености јавним превозом и везе становника насеља са локалном предшколском установом у улици Веселина Чајкановића, извршена је анализа могућности промене трасе постојеће линије бр. 26Л.

С тим у вези, извршена је изградња окретнице на новој локацији у функцији промене трасе линије бр. 26Л.

Нова траса линије је:

  • у смеру према терминусу „Војводе Влаховића /терминус/“:

МЕДАКОВИЋ 3 - Светозара Радојчића - Браће Јерковића - Војводе Влаховића – Миљана Миљанића – Милована Видаковића – Мате Милошевића – Миљана Миљанића – Веселина Чајкановића - ВОЈВОДЕ ВЛАХОВИЋА /ТЕРМИНУС/;

  • у смеру према Медаковићу 3:

ВОЈВОДЕ ВЛАХОВИЋА /ТЕРМИНУС/ - Веселина Чајкановића - Миљана Миљанића – Мате Милошевића – Милована Видаковића – Миљана Миљанића - Војводе Влаховића - Браће Јерковића - Светозара Радојчића - МЕДАКОВИЋ 3.

На линији ће саобраћати два возила на интервалу од 15 минута.