Вести

Измене режима
Назад на вести

Додатних 16 возила на осам градских линија у Београду

...

На основу праћења и снимања попуњености возила у јавном линијском превозу путника на територији града Београда, која су обавили запослени Секретаријата за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд”, планирано је да се од 6. јула са 16 додатних возила повећа број аутобуса на осам градских линија.

Број возила ће бити повећан на линијама 17, 18, 23, 25, 29, 37, 70 и 88.

Такође, од понедељ
ка се поново успоставља и тролејбуска линија 28 (Студентски трг – Звездара).

Након укључивања додатних возила, превоз путника ће се обављати са 1.125 возила на градским линијама и 246 возила на приградским и локалним линијама, што укупно износи 1.371 возило у јавном линијском превозу града Београда.