Вести

Измене режима
Назад на вести

Додатна возила на пет линија

...

Од 1. јула спроводи се праћење и снимање попуњености возила у јавном линијском превозу путника на територији града Београда од стране запослених Секретаријата за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд“.

На основу снимања у понедељак и уторак, донета је одлука да се од 8. јула пет линија у градском линијском превозу (25, 37, 88, 101 и 309) појача са девет додатних возила.

Након укључивања додатних возила (3. јула, 6. јула и 8. јула), превоз путника ће се обављати са 1.134 возила на градским линијама и 246 возила на приградским и локалним линијама, што укупно износи 1.380 возила у јавном линијском превозу града Београда.