Вести

Измене режима
Назад на вести

Увођење додатних полазака у периоду од 22 сата на дневним линијама чије трасе пролазе централном градском зоном

16 26 27 29 31 35 37 43 48 53 56 74 95 27E

...

Запослени Секретаријата за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд” су 16. и 17. октобра, од 22 сата до поноћи, на терену обавили снимања попуњености возила на дневним линијама чије трасе пролазе кроз централну градску зону.

Наведених дана вршено је и снимање попуњености возила на првим поласцима ноћних линија на Тргу републике.

Циљ снимања је била провера усклађености понуђених капацитета превоза са превозним потребама путника, након уведене мере заштите становништва од ширења епидемије изазване вирусом корона, ограниченог радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката до 23 сата.

Снимање попуњености возила је извршено 16. октобра на 47 линија дневног и на 17 линија ноћног превоза путника, а 17. октобра на 43 линије дневног и на 17 линија ноћног превоза путника.

На основу резултата снимања биће успостављени додатни поласци од 23. октобра и 24. октобра од 22 сата на 14 дневних линија: 16, 26, 27, 27Е, 29, 31, 35, 37, 43, 48, 53, 56, 74 и 95.

Према подацима снимања попуњености возила на терену, утврђено је да су понуђени капацитети на ноћним линијама усклађени са превозним захтевима путника.

Секретаријат за јавни превоз ће и у наредном периоду наставити да прати попуњеност возила која обављају јавни линијски превоз путника на територији града Београда.

Редове вожње за на наведене линије за петак и суботу можете погледати овде.