Јавна набавка 1/20

Примена иновативних решења у јавном превозу новим технологијама на стајалиштима јавног линијског превоза путника у концепту паметног града
31/12/2020

Врста поступка: Конкурентни поступак са преговарањем

Врста предметауслуге

Назив предмета набавке: Примена иновативних решења у јавном превозу новим технологијама на стајалиштима јавног линијског превоза путника  у концепту паметног града

Овај предмет набавке није обликован у партије.

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 01.01.2021. - овде

 


Јавна набавка 3/20

Експлоатација и одржавање система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду
30/12/2020

Врста поступка: отворени поступак

Врста предметауслуге

Предмет: Експлоатација и одржавање система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ на српском језику 29.12.2020. - овде

Преузмите текст ЈАВНОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ на енглеском језику 29.12.2020. - овде

 


ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ - верзија 3

Градска управа града Београда - Секретаријат за јавни превоз
06/11/2020

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ - верзија 3 - 06.11.2020. - овде


ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Градска управа града Београда - Секретаријат за јавни превоз
19/05/2020

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ 11.05.2020. - овде


Јавна набавка 18/19

ИЗРАДА ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ ТРАМВАЈСКОГ ПОДСИСТЕМА И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И УЧЕШЋА У РЕДОВНОЈ РАСПОДЕЛИ
09/01/2020

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  09.01.2020. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 09.01.2020. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 14.02.2020. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 13.03.2020. - овде

Преузмите текст ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 09.06.2020. - овде

Линк ка јавној набавци 18/19 на Порталу јавних набавки

  1.  

Архива јавних набавки - услуге