Јавна набавка бр. 5/19:

ИЗРАДА ВИДЕО СПОТОВА И ВИЗУАЛА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
13/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  13.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 13.08.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 19.09.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 10.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ  23.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 2021.g  03.02.2021. - овде

Линк ка јавној набавци 5/19 на Порталу јавних набавки


Архива јавних набавки - услуге