ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Градска управа града Београда - Секретаријат за јавни превоз
19/05/2020

Преузмите текст ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ 11.05.2020. - овде


Јавна набавка 18/19

ИЗРАДА ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ ТРАМВАЈСКОГ ПОДСИСТЕМА И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И УЧЕШЋА У РЕДОВНОЈ РАСПОДЕЛИ
09/01/2020

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  09.01.2020. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 09.01.2020. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 14.02.2020. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 13.03.2020. - овде

Преузмите текст ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 09.06.2020. - овде

Линк ка јавној набавци 18/19 на Порталу јавних набавки

 1.  

Јавна набавка 16/19

Пројекат унапређења система за наплату карата и управљање возилима
20/12/2019
 1. Врста поступка: отворени поступак
 2.  
 3. Врста предмета: услуге

Предмет: Услуге истраживања и развоја

 

 1. Kонтакт – комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.
 2.  
 3. Позив за подношење понуде: - 20.12.2019. - овде
 4. Текст конкурсне документације: - 20.12.2019. - овде
 5. Преузмите текст одговора на ПИТАЊЕ 1 - овде
 6. Преузмите Текст одлуке о додели уговора - овде
 7. Обавештење о закључењу Уговора - овде
 8. Линкови 

  http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2592220

  https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=232631


Јавна набавка бр. 6/19:

ИЗРАДА СТУДИЈЕ – СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЈЛПП-а НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДИНЕ СА ПРЕСЕКОМ 2027
16/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  15.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 15.08.2019. - овде

Преузмите текст OДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 08.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 23.10.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА 09.06.2020. - овде

Линк ка јавној набавци 6/19 на Порталу јавних набавки


Јавна набавка бр. 3/19:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА „ИНТЕРАКТИВНА КАМПАЊА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ПРЕТПЛАТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У БЕОГРАДУ“
14/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Тип јавне набавке: Оквирни споразум

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  14.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.08.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 19.09.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 10.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 1 23.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 2 08.09.2020. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ 3 03.02.2021. - овде

Линк ка јавној набавци 3/19 на Порталу јавних набавки


Архива јавних набавки - услуге