Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о промени траса линија јвног превоза због извођења радова на изградњи петље „Петлово брдо“ и њеног спајања са петљом „Орловача“

today 11/12/2020 - 24/03/2021

...

 

Током извођења радова на изградњи петље „Петлово брдо“ и њеног спајања са петљом „Орловача“ на сектору Б4 обилазнице око Београда, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза. Радови ће се изводити у периоду од 14.12.2020. године до 15.04.2021. године по фазама и то:

 - Фаза 1 – Радови се изводе на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) у разделном појасу због формирања пролаза за преусмеравање саобраћаја (непосредно испред петље „Орловача“ на обилазници). Током извођења радова у овој фази, доћи ће до затварања левих саобраћајних трака на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) – оба смера, тако да ће се возила на правцу Београд – Лазаревац кретати преосталом ширином коловоза без измена траса линија јавног превоза. И даље ће бити затворенa силазна рампа са  државног пута Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) на локални пут Раковица – Железник  (Авалска), тако да ће возила јавног превоза саобраћати улицама:

Линија бр. 54

 • у оба смера редовно;

Линија бр. 521

 • у смеру ка Железнику: државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу – силазна рампа (после зоне укрштања са локалним путем Раковица - Железник), која ће до улице Авалска бити удвосмерена, локални пут Раковица – Железник (улица Авалска)  и даље редовно;
 • у смеру ка Видиковцу: Авалска, улазна рампа на државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, Петља „Орловача“ на обилазници, државни пут Iб реда бр. 22 - смер ка Београду и даље редовно;

Стајалиште „Насеље Петлово брдо“ на Ибарском путу у смеру ка граду је привремено измештено на нову позицију око 500,0 метара после редовне на позицији преко пута продајног објекта „МЕТРО“.

- Фаза 2 – Радови се изводе на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) на делу од зоне скретања за продајни објекат „МЕТРО“ до петље „Петлово брдо“. Током извођења радова у овој фази, доћи ће до затварања леве коловозне траке  на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) – гледано у смеру ка Лазаревцу, тако да ће се возила на правцу Београд – Лазаревац кретати двосмерно преосталом ширином коловоза на којој ће бити формиране саобраћајне траке ширине најмање 3,0 метра, без измена траса линија јавног превоза. И даље ће бити затворен локални пута Раковица – Железник  (Кружни пут Кијево) у висини раскрснице са државним путем Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) због изградње објекта надвожњака, тако да ће возила јавног превоза и даље саобраћати улицама:

Линија бр. 54

 • у смеру ка Раковици: Авалска, улазна рампа на државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, Петља „Орловача“ на обилазници, државни пут Iб реда бр. 22 - смер ка Београду, силазна рампа на локални пут Раковица – Железник (Кружни пут Кијево), Кружни пут Кијево и даље редовно;
 • у смеру ка Железнику: Мишка Крањца, Пилота Михаила Петровића, државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу – силазна рампа (после зоне укрштања са локалним путем Раковица - Железник), која ће до улице Авалска бити удвосмерена, локални пут Раковица – Железник (улица Авалска) и даље редовно;

Линија бр. 521

 • у смеру ка Железнику: државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу – силазна рампа (после зоне укрштања са локалним путем Раковица - Железник), која ће до улице Авалска бити удвосмерена, локални пут Раковица – Железник (улица Авалска)  и даље редовно;
 • у смеру ка Видиковцу: Авалска, улазна рампа на државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, Петља „Орловача“ на обилазници, државни пут Iб реда бр. 22 - смер ка Београду и даље редовно;

И даље ће се на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) користити стајалиште „Насеље Петлово брдо“ на привременој позицији непосредно испред скретања за продајни објекат „МЕТРО“ за смер према Лазаревцу, док ће се за смер према Београду формирати стајалиште на привременој позицији преко пута продајног објекта „МЕТРО“. Услов је да извођач радова изврши изградњу стајалишта за смер према Београду у складу са предлогом предвиђеним пројектом обезбеђења градилишта – Фаза 2.

- Фаза 3 – Радови се као и у претходној фази изводе на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) на делу од зоне скретања за продајни објекат „МЕТРО“ до петље „Петлово брдо“. Током извођења радова у овој фази, доћи ће до затварања леве коловозне траке  на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) – гледано у смеру ка Лазаревцу, тако да ће се возила на правцу Београд – Лазаревац кретати двосмерно преосталом ширином коловоза на којој ће бити формиране саобраћајне траке ширине најмање 3,0 метра, без измена траса линија јавног превоза.

Отвара се локални пута Раковица – Железник  (Кружни пут Кијево) у висини раскрснице са државним путем Iб реда бр. 22 (Ибарски пут), али ће и даље бити онемогућено директно скретање  са државног путем Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) према Железнику, као ни из смера Железника ка Београду, тако да ће возила јавног превоза саобраћати улицама:

Линија бр. 54

 • у оба смера редовно;

Линија бр. 521

 • у смеру ка Железнику: државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу – силазна рампа (после зоне укрштања са локалним путем Раковица - Железник), која ће до улице Авалска бити удвосмерена, локални пут Раковица – Железник (улица Авалска)  и даље редовно;
 • у смеру ка Видиковцу: Авалска, улазна рампа на државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, Петља „Орловача“ на обилазници, државни пут Iб реда бр. 22 - смер ка Београду и даље редовно.

И даље ће се на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) користити стајалишта „Насеље Петлово брдо“ на привременим позицијама.

- Фаза 4 – Радови се као и у претходној фази изводе на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) на делу од зоне скретања за продајни објекат „МЕТРО“ до петље „Петлово брдо“. Током извођења радова у овој фази, доћи ће до затварања леве коловозне траке  на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) – гледано у смеру ка Лазаревцу на делу од зоне скретања за продајни објекат „МЕТРО“ до зоне будуће кружне раскрснице код укрштања државног пута Iб реда бр. 22 са улицом Ђује и Драгољуба, где сав саобраћај прелази у леву коловозну траку тако да ће се возила на правцу Београд – Лазаревац кретати двосмерно преосталом ширином коловоза на којој ће бити формиране саобраћајне траке ширине најмање 3,0 метра, без измена траса линија јавног превоза.

Локални пут Раковица – Железник (Кружни пут Кијево) у висини раскрснице са државним путем Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) ће бити отворен за саобраћај, али ће бити онемогућено свако скретање  са државног путем Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) према Железнику, као ни из смера Железника ка Београду, тако да ће возила јавног превоза саобраћати улицама:

Линија бр. 54

 • у оба смера редовно;

Линија бр. 521

 • у смеру ка Железнику: државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу – Петља „Орловача“ на обилазници, државни пут Iб реда бр. 22 - смер ка Београду, силазна рампа на локални пут Раковица – Железник (Кружни пут Кијево), локални пут Раковица – Железник (Кружни пут Кијево), локални пут Раковица – Железник (улица Авалска)  и даље редовно;
 • у смеру ка Видиковцу: Авалска, улазна рампа на државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, Петља „Орловача“ на обилазници, државни пут Iб реда бр. 22 - смер ка Београду и даље редовно.

И даље ће се на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) користити стајалишта „Насеље Петлово брдо“ на привременим позицијама.

- Фаза 4.1 – Радови су идентични као у претходној фази, с тим што ће преко привремених прикључака бити омогућено скретање са државног путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) у смеру ка Железнику, тако да ће возила јавног превоза саобраћати улицама:

Линија бр. 54

 • у оба смера редовно;

Линија бр. 521

 • у смеру ка Железнику: редовно;
 • у смеру ка Видиковцу: Авалска, улазна рампа на државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, Петља „Орловача“ на обилазници, државни пут Iб реда бр. 22 - смер ка Београду и даље редовно.

И даље ће се на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) користити стајалишта „Насеље Петлово брдо“ на привременим позицијама.

- Фаза 5 – Радови се као и у претходној фази изводе на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) при чему се зона радова помера од новоизграђене кружне раскрснице код укрштања државног пута Iб реда бр. 22 са улицом Ђује и Драгољуба, после које саобраћај преко привремене девијације прелази у леву коловозну траку гледано у смеру ка Лазаревцу, тако да ће се возила на правцу Београд – Лазаревац од кружне раскрснице кретати двосмерно преосталом ширином коловоза на којој ће бити формиране саобраћајне траке ширине најмање 3,0 метра, без измена траса линија јавног превоза.

Локални пут Раковица – Железник (Кружни пут Кијево) у висини раскрснице са државним путем Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) ће бити отворен за саобраћај, с тим што ће преко привремених прикључака бити омогућено скретање са државног путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) у смеру ка Железнику, тако да ће возила јавног превоза саобраћати улицама:

Линија бр. 54

 • у оба смера редовно;

Линија бр. 521

 • у смеру ка Железнику: редовно;
 • у смеру ка Видиковцу: Авалска, улазна рампа на државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, државни пут Iб реда бр. 22 – смер ка Лазаревцу, Петља „Орловача“ на обилазници, државни пут Iб реда бр. 22 - смер ка Београду и даље редовно.

И даље ће се на државном путу Iб реда бр. 22 (Ибарски пут) користити стајалишта „Насеље Петлово брдо“ у смеру ка Београду на привременојм позицији, док ће се у смеру према Лазаревцу користити новоизграђено стајалиште које ће се налазити непосредно испред кружне раскрснице.

 

ЛИНКОВИ