Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о режиму јавног превоза током извођења радова у зони раскрснице улице Устаничка са улицама Мирка Сандића и Ребеке Вест

today 22/01/2021 - 24/01/2021

...

Током извођења радова у зони раскрснице улице Устаничка са улицама Мирка Сандића и Ребеке Вест у суботу и недељу 23. и 24.01.2021. године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Радови ће се изводити у две фазе и то:

 - Фаза 1 – Радови у овој фази подразумевају затварање леве стране раскрснице улице Устаничка са улицом Мирка Сандића гледано у смеру према улици Булевар краља Александра, због чега ће се коловозна трака улице Устаничка у смеру према улици Булевар краља Александра користити за двосмерно одвијање саобраћаја, док ће улица Мирка Сандића бити једносмерна у смеру ка улици Пљеваљска. Током извођења радова у овој фази важиће следећи режим рада линија јавног превоза:

 • Линија бр. 20
 • Смер према Медаковићу 3 – редовно;
 • Смер према Миријеву 3 – улицама Војислава Илића, Устаничка, Булевар краља Александра и даље редовно.
 • Линије бр. 50, 308, 310 и Е1
 • У оба смера – редовно, преосталом ширином коловоза.

- Фаза 2 – Радови у овој фази подразумевају затварање десне стране раскрснице улице Устаничка са улицом Ребеке Вест гледано у смеру према улици Булевар краља Александра, због чега ће се коловозна трака улице Устаничка у смеру према улици Војислава Илића користити за двосмерно одвијање саобраћаја, док ће улица Ребеке Вест бити једносмерна у смеру ка улици Устаничка уз дозвољено право и десно скретање. Током извођења радова у овој фази важиће следећи режим рада линија јавног превоза:

 • Линија бр. 20
 • У оба смера – редовно;
 • Линије бр. 50, 308, и Е1
 • У оба смера – редовно, преосталом ширином коловоза.
 • Линија бр. 310
 • Смер према Малом мокром лугу – улицама Устаничка, Булевар краља Александра, Првомајска и даље редовно;
 • Смер према Шумицама – улицама Народног фрона, Првомајска, Булевар краља Александра, Устаничка и даље редовно.

ЛИНКОВИ