Актуелне измене

<< Назад на актуелне измене

Информација о промени траса линија јавног превоза због радова у улицама Раблеова и Матице српске

20 27 79

today 23/04/2021 - 29/06/2021

...

Током извођења радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже са прикључцима у улицама Раблеова и Матице српске у Београду (Звездара) доћи ће до промена у раду линија јавног превоза. Радови ће се изводити у периоду од 24.04. до 29.06.2021. године по фазама и то:

Фазе 1-2 – радови се изводе на десној страни коловоза у улици Раблеова, на делу од стадиона ФК „Балкан“ до зоне раскрснице са улицом Матице српске, гледано у смеру ка улици Матице српске у периоду од 24.04. до 13.05.2021. године. Током извођења радова у овим фазама, улица Раблеова ће бити једносмерна у смеру ка улици Миријевски венац, па ће возила са линија јавног превоза саобраћати:

 - линија бр. 27 – у смеру ка Миријеву 3 улицама Миријевски венац, Самјуела Бекета, Матице српске, Михаила Булгакова и даље редовно, док ће у смеру ка граду саобраћати редовно.

Фазa 3радови се изводе у зони раскрснице улица Раблеова и Матице српске у периоду од 14.05. до 20.05.2021. године, због чега ће улица Раблеова бити једносмерна на делу од улице Матице српске до улице Миријевски венац (гледано у смеру ка улици Миријевски венац), док ће улица Матице српске бити једносмерна на делу од улице 16.октобра до улице Раблеова (гледано у смеру ка улици Раблеова), па ће возила са линија јавног превоза саобраћати:

 - линија бр. 27 – у смеру ка Миријеву 3 улицама Миријевски венац, Самјуела Бекета, Матице српске, Михаила Булгакова и даље редовно, док ће у смеру ка граду саобраћати редовно.

- линије бр. 20 и 79 – у смеру ка Дорћолу и Великом мокром лугу улицама Матице српске, Раблеова, Миријевски венац, Витезова Карађорђеве звезде, Милана Ракића, Мите Ружића и даље редовно, док ће у смеру ка Миријеву 3 и Миријеву 4 саобраћати редовно.

Фазе 4 - 7 – радови се изводе на десној страни коловоза улице Матице српске, на делу од зоне раскрснице са улицом 16. октобра до зоне раскрснице са улицом Раблеова гледано у смеру ка улици Раблеова у периоду од 21.05. до 29.06.2021. године. Током извођења радова у овим фазама, улица Матице српске ће  бити једносмерна на делу од улице 16.октобра до улице Раблеова (гледано у смеру ка улици Раблеова), па ће возила са линија јавног превоза саобраћати:

- линије бр. 20 и 79 – у смеру ка Миријеву 3 и Миријеву 4 редовно, док ће у смеру ка Дорћолу и Великом мокром лугу саобраћати улицама Матице српске, Раблеова,  Миријевски венац, Витезова Карађорђеве звезде, Милана Ракића, Мите Ружића, и даље редовно.

Возила ће на измењеним деловима траса користити постојећа стајалишта.

ЛИНКОВИ